Bli medlem i Fana IL Fotball

Publisert 29. mai 2024 | Klubben | Medlem | Bli medlem i Fana IL Fotball

Alle som er en del fotballfamilien i Fana IL utgjør en positiv forskjell for lokalsamfunnet.

Som en ansvarlig samfunnsbygger holder Fana IL Fotball høy fart på mange fronter - fotballutdanning, bærekraftsarbeid, marked og arrangement samt klubbdrift.

 • Ved å tegne et medlemsskap støtter man dette viktige forebyggende arbeidet.

Klubben er en sentral aktør i nærområdet ved å skape gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom. Stadig flere ser på idrettsbevegelsen som selve navet lokalsamfunnet med svært positive ringvirkninger til samfunnsregnskapet.

En sterkere og mer robust bærebjelke
Med et støttemedlemsskap blir man en del av medlemsdemokratiet og kan både direkte og indirekte påvirke utviklingen på Nesttun Idrettsplass. Som medlem kan man også delta og stemme på årsmøtet - klubbens høyeste organ.

Støttemedlemskontingenten koster 200 kroner i året og går uavkortet til den store virksomheten for barn og unge.

I norsk målestokk er Fana IL Fotball en storklubb med cirka 1 200 fotballspillere samt rundt 300 mamma- og pappatrenere. For å bli en sterkere og mer robust bærebjelke i lokalsamfunnet er det et svært ønskelig å utvide fotballfamilien med enda flere engasjerte medlemmer.

 • Flere medlemmer = større innflytelse.

Men en stor folkebevegelse i ryggen ønsker Fana IL Fotball påvirke omgivelsene til å ta nye steg i riktig retning. Blant annet gjennom å jobbe politisk for å få bedre rammevilkår til barn og unge i Fana bydel.

Nærmeste familie

Mor, far, tante, onkel, bestemor og bestefar.

 • Uavkortet pengestøtte til sitt favorittlag.
 • Månedlige nyhetsbrev.
 • Ta del av alle medlemsfordeler.
 • Cashback til lagskassen.

Samtlige eks-spillere

Målvakt, forsvar, midtbane og angrep.

 • Uavkortet pengestøtte til barn og unge.
 • Månedlige nyhetsbrev.
 • Ta del av alle medlemsfordeler.
 • Cashback til klubben.

Tidligere trenere og ledere

Barnefotball, ungdomsfotball og seniorfotball.

 • Uavkortet pengestøtte til barn og unge.
 • Månedlige nyhetsbrev.
 • Ta del av alle medlemsfordeler.
 • Cashback til klubben.

Mer om Medlem

Bytter medlemssystem

Publisert 14. november 2020

Fana IL Fotball går i disse dager over til et nytt medlemssystem som vil være i full drift fra årsskiftet.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram