Krav om politiattest

Publisert 9. september 2020 | Klubben | Krav om politiattest

Alle frivillige og ansatte i Fana IL Fotball skal avkreves for politiattest.

Idretten skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Stadig flere institusjoner og virksomheter har innført politiattest, og frivillig sektor følger etter. Idrettsstyret ønsker aktivt å motarbeide seksuelle overgrep innen idretten og ser på innføringen av politiattest som et virkemiddel for å begrense muligheten for slike overgrep.

Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for at det skal være lik rett til lik beskyttelse for alle barn, og for i størst mulig grad å fjerne vilkårlig, skjønnsmessig behandling av et såpass følsomt tema. Det har vært Idrettsstyrets ønske at ordningen med politiattester i idretten ikke unødig skal belaste organisasjonen, ikke mistenkeliggjøre eller stigmatisere enkeltpersoner eller begrense idrettslagenes primære oppgave - å skape idrettsglede og meningsfylte fellesskap.

Idrettsstyret har tatt denne beslutningen for å sikre at alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett får lik rett til lik beskyttelse. For idrettsstyret er det et overordnet ønske at norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle.

Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personen behøver ikke være ansatt eller skulle ansettes i idrettslaget. Det avgjørende er om vedkommende skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Steg 1: Bekreftelse på formål
Fana IL Fotball skal først bekrefte behovet for attesten på eget skjema og gi dette til søkeren. Bekreftelse får alle involverte i klubben ved å laste ned ved å følge pekeren under. Fyll denne ut med eget navn og fødselsnummer.

Bekreftelse på formål med politiattest

I bekreftelsen har Fana IL Fotball blant annet fyllt ut lovhjemmel. Idretten har to lovhjemmel å vise til:

  • Politiregisterforskriften § 34-1. For personer som, lønnet eller ulønnet, utfører eller skal utføre oppgaver for frivillige organisasjoner som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.
  • Politiregisterforskriften § 34-13. For personer som i samarbeid med det offentlige skal arbeide eller ha oppgaver knyttet til trening for barn utenfor frivillige organisasjoner, og hvor oppgavene innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Steg 2: Frivillige og ansatte sender selv inn søknaden
Neste steg er at frivillige og ansatte selv må søke om attest. Er man over 18 år er det enkleste å søke digitalt om politiattest. Alle som har nettbank kan nemlig bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest. Her følger informasjon om hvordan dette gjøres:

Politiattest - søk digitalt / politiet.no

  1. Følg pekeren over for å søke om politiattest digitalt eller sjekke status.
  2. Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Dette bekrefter hvem du er og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.
  3. Fyll inn e-postadresse og telefonnummer under kontaktinformasjon. Velg "frivillige organisasjoner" som formål under både ”kategori” og ”formål.”
  4. Last opp et komplett utfylt dokument fra steg 1 - bekreftelse på formål med politiattest.
  5. Send deretter inn søknaden.

Steg 3: Behandlingstid og status på søknad
Saksbehandlingstiden for søknader om politiattest er på cirka to uker. Politiet foretrekker å sende attesten til søkerens digitale postkasse, men sendes som ordinær post om dette ikke er opprettet. Politiattesten sendes altså ikke til Fana IL Fotball, men direkte til den søknaden gjelder for.

Steg 4: Fremvisning av politiattest
Etter å ha mottatt politiattest skal alle frivillige og ansatte vise frem denne til den som er oppnevnt som ansvarlig for politiattester fra styret. Fana IL Fotball skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Kontaktperson for krav om politiattest
Ketil Brekke - Klubbdriftsansvarlig
E-post: ketil.brekke@fanafotball.no
Mobiltelefon: 952 65 801

Mer om Klubben

Årsfest for og med frivilligheten

Publisert 19. oktober 2023

På klubbens regning ønsker Fana IL Fotball å sette et verdig punktum på en lang og god sesong.

Stig Olav Larsen tildelt hederstegn

Publisert 16. august 2023

Kontinuitetsbæreren Stig Olav Larsen fikk i kveld velfortjent oppmerksomhet for sine bidrag i Fana IL Fotball.

Administrasjonen tar sommerferie

Publisert 3. juli 2023

Med forventning om en intens og knallgøy høstsesong tar servicesenteret til Fana IL Fotball nå en pust i bakken.

Hederstegn i bronse til Baldersheim

Publisert 30. juni 2023

Ronny Thømt Baldersheim fikk velfortjent oppmerksomhet for sine bidrag i Fana IL Fotball.

Fotballfamilien i 17. mai-toget

Publisert 15. mai 2023

Tradisjonen tro stiller Fana IL Fotball med egen fane i prosesjonen til Nesttun.

Sølvtegn til Torill Sivertsen Lie

Publisert 6. april 2023

Torill Sivertsen Lie fikk velfortjent skryt og hederstegn i sølv på årsmøte til Fana IL.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram