Nye innstramminger får konsekvenser for fotballen

Publisert 6. november 2020 | Klubben | Nye innstramminger får konsekvenser for fotballen

Innskjerpinger fra Regjeringen og nye lokale tiltak får konsekvenser for fotballutdanningen i klubben.

Smittesituasjonen er alvorlig i Europa og en kraftig økning nye smittede også i Norge får nå konsekvenser for norsk idrett og resten av samfunnet. Kongeriket Norge er i starten på andre smittebølge. Koronaviruset sprer seg raskt og alle fylker i landet har nå smitteutbrudd.

Utover Regjeringens ferske nasjonale smittevernstiltak har byrådet i Bergen innført flere strenge og inngripende tiltak. At samtlige etterlever disse drastiske grepene vil være nødvendig for å få kontroll på spredningen av koronaviruset i Bergen og ellers over det ganske land.

Skjermer treningshverdagen i barne- og ungdomsfotballen
Så langt det lar seg gjøre forsøker myndighetene heldigvis å skjerme hverdagen til barn og unge både på skolen og fritiden. Det betyr at alle spillere i barne- og ungdomsfotballen kan møte til trening som normalt så lenge man følger Norges Fotballforbund sine oppdaterte koronavettregler og koronahåndbok for organisert fotballaktivitet med utgangspunkt i gjeldende smittevernfaglige vedtak og anbefalinger fra Helsedirektoratet.

  • Syke personer skal holde seg hjemme.
  • God hånd- og hostehygiene samt forsterket renhold.
  • Hold minst en meters avstand og reduser kontakt med andre utenom aktiviteten.

Som en stor samfunnsaktør i Fana bydel skal Fana IL Fotball alltid ta et stort ansvar for bedre folkehelse. Selve fotballaktiviteten i klubben er forbundet med minimal smitterisiko og er en svært viktig møteplass unge spillere som elsker å spille fotball sammen med sine venner. Fotballen er i det hele tatt et av nasjonens største forebyggende tiltak for fysisk og psykisk helse.

Den populære Knøttefotballen som hver søndag samler mange spilleklare fire- og femåringer legger riktignok opp til en liten egentreningsperiode da dette tiltaket krever at svært mange foresatte tilstede. Gjennomføringen av Volvat FFO og Corvus Energy Fana-akademiet sin fotballutdanning etter skoletid settes også på vent førstkommende mandag og avklares nærmere i uken som kommer.

Bråstopp for serie- og cupkamper
Det er ingen hemmelighet at minst mulig sosial kontakt er avgjørende for å snu den skumle utviklingen i smittetallene. Derfor er det vedtatt at arrangementer som kamper, cuper og liknende ikke tillates.

I tråd med dette har NFF Hordaland besluttet å stanse og avlyse all form for kampaktivitet. 2020-sesongen er med andre ord avsluttet med umiddelbar virkning.

Ny timeout for seniorfotballen
For spillere over 20 år vil de kommende ukene være et steg tilbake. Både dame- og herrelaget må fortsette utviklingen i form av egentrening, mens øvrige seniorlag inkludert fremadstormende veteraner kan se langt etter å utøve såkalt kontakttrening.

Begrensninger i fysiske møteplasser
Fana IL Fotball følger oppfordringen om å begrense fysiske møteplasser og at møter som hovedregel på lags- og klubbnivå gjennomføres digitalt. Selv om organisasjonslivet og klubbhverdagen lever gjelder påbudet om hjemmekontor også for klubbens sentrallinje - administrasjonen.

Som en støtte til frivilligheten skal daglig leder, sportslig leder samt økonomi- og administrasjonsansvarlig innenfor sine respektive ansvarsområder fortsatt være en positiv drivkraft i servicesenteret som administrasjonen er ment å være til det beste for Fana IL Fotballs medlemmer.

Klubbhuset holdes stengt
Det er også greit å understreke at klubbhuset holdes stengt i denne krevende og alvorlige situasjonen som spredningen av koronaviruset har skapt. Heller ikke trenere og lagledere med nøkkelkort vil ha tilgang til klubbhuset i denne perioden. Har man behov for å hente ut utstyr må dette avklares med administrasjonen. Fortet på Nesttun Idrettsplass - mer kjent som Gamle Nesttun Travbane på folkemunne - kommer dessuten til å få grundig nedvask før åpning.

Ta vare på hverandre
Siden stiftelsen på Stend Jordbruksskole 3. mars 1920 har klubben alltid hatt fokus på fotballglede og samhold i både motgang og medgang. Denne kulturen skal naturligvis videreføres under korona-krisen hvor lojalitet og tillit kan bli satt på prøve - stå sammen gjennom denne perioden, men hold fysisk avstand til hverandre og unngå store grupper og folkesamlinger.

Førsteprioritet nå er naturligvis liv og helse og viktigheten av at alle bidrar til den nasjonale dugnaden å forebygge og begrense smitte av koronaviruset. Deretter kan vi etterhvert glede oss over nye fotballminner for livet på Nesttun Idrettsplass med masse glede, viktig trygghet, unikt fellesskap og stor handlekraft i Fana IL Fotball.

Har du spørsmål utover dette må du ikke nøle med å ta kontakt.

Kontaktinformasjon for Fana IL Fotball
Kim Rune Hellesund - Daglig leder
E-post: kim@fanafotball.no
Mobiltelefon: 922 25 240

Mer om Klubben

17. mai-tog med Fana IL Fotball

Publisert 14. mai 2024

Tradisjonen tro stiller Fana IL Fotball med egen fane i prosesjonen til Nesttun.

Få oversikt over alle Fana-kampene

Publisert 15. april 2024

Fana IL Fotball presenterer en tjeneste hvor man får full oversikt over samtlige Fana-kamper.

God som gull

Publisert 30. mars 2024

På Fana IL sitt årsmøte ble Kristian Jæger hyllet da han mottok et fortjent hederstegn i gull.

Kick-off med Christian Kalvenes

Publisert 27. mars 2024

Med god servering og et inspirerende foredrag på programmet inviteres frivilligheten til kick-off på klubbens regning.

Paulsen oppgradert til sølv

Publisert 25. mars 2024

Bjarne Paulsen fikk velfortjent skryt og hederstegn i sølv på årsmøte til Fana IL.

Fotballmann i hovedlaget

Publisert 22. mars 2024

På årsmøte til Fana IL ble det klart at Tor Gjøstein skal fortsette å lede et av landets største idrettslag.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram