Dato for årsmøte satt

Publisert 19. januar 2022 | Klubben | Årsmøte | Dato for årsmøte satt

Styret har berammet dato for det kommende årsmøte i Fana IL Fotball.

Årsmøtet er idrettslagets øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned, dog senest syv dager før fastsatt årsmøtedag i Fana IL Allianseidrettslag.

Dette har derfor normalt sett funnet sted i midten av mars for Fana IL Fotball sin del.

Smittesituasjonen endrer seg tilstadighet og på nåværende tidspunkt er det naturligvis ikke hundre prosent sikkart at man kan kalle inn til et fysisk årsmøte med mange medlemmer. Styret satser i midlertidig på at man gjennomføre et fysisk årsmøte som normalt uten smitteverntiltak.

  • Dag og dato: Onsdag 23. mars.

Innkalling til årsmøte kommer på et senere tidspunkt i henhold til klubbens lover.

Mer om Årsmøte

Samstemt og effektivt årsmøte

Publisert 22. mars 2023

Årsmøte i Fana IL Fotball ble gjennomført på under én time.

Sakspapirene til årsmøte er tilgjengelig

Publisert 15. mars 2023

Alle formaliteter er på plass til det ordinære årsmøte som avholdes i neste uke.

Innkalling til årsmøte - onsdag 22. mars

Publisert 22. februar 2023

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Fana IL Fotball.

Knirkefritt årsmøte

Publisert 23. mars 2022

Årsmøtet i Fana IL Fotball gikk som en drøm og ble gjennomført i rekordfart.

Årsmøtedokumentene er klare

Publisert 16. mars 2022

Alle formaliteter er på plass til det ordinære årsmøte som avholdes i neste uke.

Innkalling til årsmøte - onsdag 23. mars

Publisert 28. februar 2022

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Fana IL Fotball.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram