Slik oppgraderes Nesttun Idrettsplass

Publisert 17. februar 2023 | Klubben | Anlegg | Slik oppgraderes Nesttun Idrettsplass

Anleggsarbeidet begynner å ta form og Nesttun Idrettsplass tar snart et stort skritt mot å bli en helhetlig og allsidig familiepark.

Siden midten av mai har nesten hele Nesttun Idrettsplass - sett vekk i fra kunstgressbanene og klubbhuset - vært omgjort til et eneste stort anleggsområdet. Selv om byggeperioden har vært en prøvelse for alle som skal utøve god fotballaktivitet var det første spadetaket allikevel svært etterlengtet.

Mange har nok med årene hørt om storslåtte planer for å ferdigstille et av byens mest sentrale fotballanlegg. En 25 år lang ventetid nærmer seg altså slutten når Traverbanen i disse dager begynner å ta form. Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves.

NIP4
En ny femmerbane er naturligvis den delen av prosjektet som berører kjernevirksomheten i Fana IL Fotball mest. Med stadig økende medlemstall og en fotballutdanning i sterk utvikling vil denne være et kjærkomment tilskudd for banedagboken.

Kunstgressbanen legges naturligvis i henhold til de kravene som stilles av hensyn til miljøet - med barrierer og stasjoner for granulatoppsamling samt et strengt teknisk lovverk knyttet til sand og gummigranulat.

Mye mer enn bare fotball
Bergen kommune sine planer har vakt oppsikt hos alle som har dypdykket i detaljene. Nesttun Idrettsplass skal nemlig bli et mer helhetlig og allsidig anlegg ved å legge til rette for mye mer enn bare fotball:

  • Trampoline.
  • Streetbasket.
  • Pumptrackbane.
  • Sandvolleyballbane.
  • Hinderløype - lekesentral.
  • Treningsapparater.

Parkområdet
Nesttun Idrettsplass også bli innredet med en rekke elementer som er skikkelig park verdig. Et stort antall benker og bord vil plassert rundt de nye aktivitetene og på nye grøntområdene. Videre vil det bli etablert fine gangstier med belysning.

Landskapsplan for Nesttun Idrettsplass

Utrolig mange spillere, trenere, lagledere og foresatte har fulgt anmodningen om å gå eller sykle til Nesttun Idrettsplass det siste året. Forhåpentligvis har dette skapt gode vaner som kommer til å leve videre. Kapasiteten i sykkelstativene økes derfor betraktelig under oppgraderingen.

Parkeringsplassen
Med anlegget sin umiddelbare nærhet til Bybanen gjør Bergen kommune har planlegger for økt bruk av kollektivtransport. Parkeringsplassen vil derfor bli betydelig mindre enn tidligere, men med tydelig tilrettelegging for funksjonshemmede.

Samtidig har fotballsesongen 2022 vist at dette nødvendig ikke trenger å bli et stort problem så lenge alle er flink til å ta hensyn til gode naboer og ellers følger vanlige trafikkregler vedrørende innkjøring, utkjøring og parkering.

For tilreisende lag vil det være mulig å benytte snuhammer og oppstillingsplass for busser. I hverdagen vil nok også en ny rundkjøring for av- og påstigning bli et positivt tilskudd.

Mer om Anlegg

Skal få nytt kunstgressdekke

Publisert 7. august 2023

Politikerne har tatt ansvar og løst en stor krise for barne- og ungdomsfotballen ved å bevilge midler til nytt kunstgress.

Etterlengtet og vellykket åpningsfest

Publisert 27. juni 2023

Familieparken på Nesttun Idrettsplass ble åpnet med brask og bram.

Offisiell åpning av familieparken

Publisert 21. juni 2023

Fana IL Fotball og Bergen kommune inviterer små og store til offisiell åpning av familieparken på Nesttun Idrettsplass.

Brukstillatelse for familieparken

Publisert 6. mars 2023

Barn, ungdom og voksne kan nå glede seg over at anleggsarbeidet på Nesttun Idrettsplass er en saga blott.

Vårklargjøring før seriestart

Publisert 13. februar 2023

Fana IL Fotball maner til dugnad for å få Nesttun Idrettsplass til å skinne før seriestart.

Bør gå eller sykle til trening og kamp

Publisert 21. mai 2022

Resten av året vil så og si samtlige parkeringer på Nesttun Idrettsplass bli utilgjengelig på grunn av anleggsarbeid.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram