Skal få nytt kunstgressdekke

Publisert 7. august 2023 | Klubben | Anlegg | Skal få nytt kunstgressdekke

Politikerne har tatt ansvar og løst en stor krise for barne- og ungdomsfotballen ved å bevilge midler til nytt kunstgress.

Det har aldri vært noen hemmelighet at kunstgressbanene på Nesttun, Nymark og Liland er i svært dårlig forfatning til tross for sin unge alder. Dette har vært en stor bekymring da de tre lokasjonene benyttes av et stort antall barn, ungdom og voksne.

Uten å gå i detalj har underlaget nesten fra første stund vært svært ujevnt samt at kunstgresset har løsnet i skjøter og mister betydelig med plastfiber til naturen.

Økt skaderisiko og negative miljøkonsekvenser
Banene har med andre ord gitt både økt skaderisiko og negative miljøkonsekvenser.

Før midlertidige utbedringer ble utført var det bare et tidsspørsmål før kunstgressbanene ble så dårlig at de måtte stenges hvilket hadde vært alvorlig for fotballaktiviteten til tusenvis av spillere i barne- og ungdomsfotballen.

Tilstanden til banene er av en slik karakter at kommuneadvokaten er på saken for å ordne opp med leverandøren.

Politikerne har tatt ansvar
Selv om det var partiet Rødt som først fremførte bekymringene på den politiske arenaen var ikke sentrale politikere vond å be da de ble gjort oppmerksom på realitetene - Arbeidetpartiet sin byråd for barnehage, skole og idrett Linn Katrin Pilskog samt Eivind Nævdal-Bolstad og Eivind Hermansen i Høyre.

Da en juridisk prosess må få gå sin gang og fort kan dra ut på tiden er det ekstra gledelig at politikerne har tatt ansvar og med rette vurdert situasjonen dit hen at omprioriteringer i revidert budsjett var en nødvendighet for å sikre at kunstgressbanene også i fortsettelsen kan fylles med positiv fotballaktivitet fra morgen til kveld.

Godt og konstruktivt samarbeid
Samtidig kan Etat for Idrett nok en gang vise til et godt og konstruktivt samarbeid med idrettslagene.

Ikke bare har man lyttet til verdifull informasjon av brukerne av anleggene, men man har også fått på plass en tilstandsrapport som har dannet grunnlaget for midlertidige utbedringer.

I tillegg har Sondre Haugland og Per-Henrik Justad jobbet hardt i kulissene med å gjennomføre anbudsrunder og kontraktsmøter. Dette har gjort til at bane 2 på Nesttun Idrettsplass vil få nytt kunstgressdekke allerede i begynnelsen av september.

Mer om Anlegg

Etterlengtet og vellykket åpningsfest

Publisert 27. juni 2023

Familieparken på Nesttun Idrettsplass ble åpnet med brask og bram.

Offisiell åpning av familieparken

Publisert 21. juni 2023

Fana IL Fotball og Bergen kommune inviterer små og store til offisiell åpning av familieparken på Nesttun Idrettsplass.

Brukstillatelse for familieparken

Publisert 6. mars 2023

Barn, ungdom og voksne kan nå glede seg over at anleggsarbeidet på Nesttun Idrettsplass er en saga blott.

Slik oppgraderes Nesttun Idrettsplass

Publisert 17. februar 2023

Anleggsarbeidet begynner å ta form og Nesttun Idrettsplass tar snart et stort skritt mot å bli en helhetlig og allsidig familiepark.

Vårklargjøring før seriestart

Publisert 13. februar 2023

Fana IL Fotball maner til dugnad for å få Nesttun Idrettsplass til å skinne før seriestart.

Bør gå eller sykle til trening og kamp

Publisert 21. mai 2022

Resten av året vil så og si samtlige parkeringer på Nesttun Idrettsplass bli utilgjengelig på grunn av anleggsarbeid.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram