Utstyrsdeling for en grønnere fotballhverdag

Publisert 21. august 2023 | Bærekraftsarbeid | Utstyrsdeling | Utstyrsdeling for en grønnere fotballhverdag

Ved å etablere en bærekraftig utstyrsdeling vil Fana IL Fotball halvere forbruket av fotballutstyr.

Fana IL Fotball bare legge til rette for et bredt idrettstilbud i vår bydel, men også ta et stort bærekraftsansvar med et særlig fokus på et utvalg av FNs bærekraftsmål. Herunder leverer klubben sterkt på både økonomi og sosiale forhold, men har avdekket et forbedringspotensial hva det gjelder klima og miljø.

Erkjennelsen av at Fana IL Fotball må fokusere mer på klima og miljø-dimensjonen har naturligvis inspirert klubben. Herunder har klubben et mål for øye - å gå i front i omstillingen til en grønnere fotballhverdag hvor eget forbruk skal redusere miljøavtrykket ved enhver anledning.

  • Fana IL Fotball møter altså behovet for en mer bærekraftig framtid med en av klubbens verdier - handlekraft.

Tiltak som gjør vakre ord om til handling
Fana IL Fotball har klart og tydelig gjort bærekraftsmål 12 til sitt eget ved å ha et ansvarlig forbruk og produksjon. Ved å snu hver stein identifiserer, planlegger og gjennomfører Fana IL Fotball tiltak som gjør vakre ord om til handling.

Klubben har allerede hatt stor suksess innenfor området ved å etablere en gjenbruksordning for klær og utstyr. Mengder av fotballutstyr i utmerket stand har fått forlenget sin levetid hos sin rettmessige eier eller i andre fotballhjem. Det lille som har vært til overs har blitt donert til veldedige formål.

Videre har klubben også gått langt i å redusere forbruket av engangsartikler i hverdagen der opp mot hundre barn og voksne hver dag har bespisning i klubbhuset. Faktisk er det kun på store barnefotballturneringer at engangsartikler er i bruk og da er det likevel fritt for plast og andre materialer som ikke er nedbrytbart.

Utstyrsdeling for tolvhundre spillere
Det er ingen hemmelighet at som en stor og levende klubb med nærmere 100 lag medfører et høyt forbruk fotballutstyr. Dette medfører et potensielt stort og negativt miljøavtrykk i kraft med mindre muligheter for resirkulering.

Mønstring og overhaling av eksisterende utstyr er i seg selv ikke lenger godt nok. At samtlige treningsgrupper i Fana IL Fotball skal måtte ha egne baller, kjegler, vester, stiger og småmål er lukseriøst og unødvendig.

  • Hvordan kan Fana IL Fotball halvere forbruket av treningsutstyr?

Svaret er like enkel som det er genialt. Ved å etablere en bærekraftig utstyrsdeling - i form av fellesboder - vil alle spillere og trenere få tilgang til nødvendig fotballutstyr på aktuelle tidspunkt. Sjeldent eller aldri trener samtlige lag på nøyaktig samme tidspunkt hvilket gjør at det totale behovet for innkjøp går kraftig ned.

Dette vil også gjøre det lettere ta vare på tingene noe som i sin tur reduserer fotavtrykket på planeten - et lite bidrag i en stor helhet.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram