OBOS forebygger idrettsfattigdom

Publisert 4. februar 2023 | Bærekraftsarbeid | Fanafondet | OBOS forebygger idrettsfattigdom

Fanafondet har fått et kjærkomment økonomisk bidrag i arbeidet med å forhindre, forebygge og redusere utenforskap.

Stadig flere foreldre sliter med å betale medlemskontigent, treningsavgift og utstyr samt deltakelse på tiltak i regi av Fana IL Fotball - fotballskoler, FFO, Fana-akademiet og turneringer.

I en tid med stadig økende priser i samfunnet har klubben merket at dette forståelig nok havner stadig lengre ned i bunken av regninger hos sine medlemmer.

En trussel mot aktivitetsnivået
Samtidig som Fana IL Fotball har utviklet seg til å bli en mønsterklubb på flere fronter er klubben på ingen måte immun mot krisene som nå utfordrer verdenssamfunnet.

Inflasjon og energikrise kan fort bli en trussel mot aktivitetsnivået. Prisveksten kombinert med strømregninger av en annen verden har fått konsekvenser for Fana IL Fotball, men også for flere fotballfamilier. Med dette som bakteppet vil det være ekstra viktig at Fanafondet blir benyttet da dette er opprettet for å forhindre, forebygge og redusere utenforskap.

  • Størrelsen på lommeboken skal aldri få avgjøre deltakelse eller ikke.

OBOS utvikler byer - og tar samfunnsansvar
OBOS har som strategisk mål å utvikle byer og steder og å utøve samfunnsansvar. For å bidra til livet mellom husene har vi etablert programmet OBOS Jubel for å gi støtte til gode formål innen idrett, kultur, humanitært arbeid og andre sosiale tiltak.

Inntil ti prosent av OBOS sitt overskudd deles hvert år ut til samfunnsnyttige formål. En viktig håndsrekning til lag og foreninger som er en viktig del av det norske samfunnet og bidrar enormt inn i det store samfunnsregnskapet.

  • Gaven til Fanafondet er i så måte en såkalt innertier.

Fanafondet forhindrer, forebygger og reduserer utenforskap
Fanafondet skal nemlig bidra til at flest mulig barn og ungdom kan være en del av et trygt godt miljø i Fana IL Fotball. Ambisjonen er at Fana IL Fotball med aktivitet som metode skal forhindre, forebygge og redusere utenforskap. Aktivitetene skal fungere som en smeltedigel hvor barn og ungdom får mulighet til å bygge relasjoner, vennskap og nettverk for livet.

Oppretter Fanafondet for barn og ungdom

Med andre ord skal Fanafondet gi støtte til barn og ungdom slik at alle kan delta på Fana IL Fotballs attraktive og inkluderende tilbud og således være en døråpner til den beste arena å fylle fritiden på en meningsfull måte uansett forutsetninger og økonomisk bakgrunn.

Samtidig er Fanafondet helt avhengig av flere støttespillere for å oppnå full effekt av fondets formål. Derfor kommer gaven fra OBOS pålydende kroner 50 000 særdeles godt med.

Fana IL Fotball takker OBOS som utgjør en forskjell ved å støtte Fanafondet!

Mer om Fanafondet

50 000 kroner til Fanafondet

Publisert 5. januar 2023

Sparebankstiftelsen SR-Bank har tildelt Fana IL Fotball og Fanafondet en betydelige pengegave.

Støtte til inkludering av barn og unge

Publisert 25. mai 2021

Sparebankstiftelsen SR-Bank har tildelt Fana IL Fotball og Fanafondet en betydelige pengegave.

Oppretter Fanafondet for barn og ungdom

Publisert 10. februar 2021

Fanafondet skal gi støtte til barn og ungdom for å forhindre, forebygge og redusere utenforskap.

30 000 kroner til Fanafondet

Publisert 30. desember 2020

Sparebankstiftelsen SR-Bank har tildelt Fana IL Fotball og Fanafondet en betydelige pengegave.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram