Bidrar i miljømentorordning

Publisert 11. september 2021 | Bærekraftsarbeid | Bidrar i miljømentorordning

Ketil Brekke representerer Fana IL Fotball i NFF Hordaland sitt nye miljømentorkorps.

Kunstgress sett i et miljøperspektiv er definitivt et brennhet tema om dagen. Mange kunstgressanlegg gir nemlig fotballen en stor miljøutfordring. Nasjonalt og internasjonalt diskuteres det på hvilken måte kunstgress kan tilfredsstille dagens og fremtidens miljøkrav.

Sammen med offentlige myndigheter, europeiske fotballorganisasjoner og entreprenører jakter Norges Fotballforbund aktivt etter gode og bærekraftige kunstgressløsninger. Målet er vise ansvarlighet og være en pådriver i miljøarbeidet uten at dette går på bekostning av kvaliteten og levetiden til kunstgressbanene.

Representert i NFF Hordaland sin miljømentorordning
Tiltak for å redusere spredning av granulat på kunstgressbaner i både bygd og by vil i denne sammenheng stå sentralt. Det mest åpenbare og omtalte argumentet for dette er naturligvis hensynet til miljøet, men også banens spillegenskaper og levetid blir kraftig påvirket av dette.

Ketil Brekke fra Fana IL Fotball er en del av NFF Hordaland sin mentorordning sammen med et koppel av andre frivillige fotballentusiaster. Disse skal i løpet av sesongen skal kartlegge tilstanden til kunstgressbanene i fotballkretsen for å få belyst behovene for miljøvennlige oppgraderinger.

Ny forskrift for å redusere granulatsvinn
Arbeidet gjennomføres som en følge av regjeringens nye forskrift for å redusere granulatsvinn på kunstgressbaner. Gummigranulat fra kunstgressbaner er nemlig blant de største kildene til spredning av mikroplast i Norge.

Forskriften trådte i kraft 1. juli i år og stiller strenge krav til idrettsanlegg med kunstgressbaner for å redusere denne forurensingen betydelig. Blant annet beskrives flere konkrete tiltak som kan redusere utslippene av gummigranulat med opptil 98 prosent ifølge Miljødirektoratet.

Miljøvennlig kunstgressbane på Nesttun Idrettsplass
Denne sommeren utbedres som kjent forholdene på hovedbanen på Nesttun Idrettsplass betraktelig. Alt skal naturligvis gjennomføres og oppgraderes til de kravene som stilles av hensyn til miljøet.

Endelig nytt kunstgress på Nesttun Idrettsplass

Det gamle kunstgresset skal sammen med pad og granulat resirkuleres i sin helhet. Videre skal det installeres forskjellige barrierer og stasjoner for granulatoppsamling. Anbudsrunden har også stilt strenge krav til de tekniske kravene til sand og gummigranulat.

Mer om Bærekraftsarbeid

Bærekraftsarbeid på ekte

Publisert 6. april 2024

Som en ansvarlig samfunnsbygger går Fana IL Fotball i front for at idrettsbevegelsen styrker sin innsats innen bærekraft.

Fana IL Fotball med eget bærekraftsmerke

Publisert 10. februar 2024

Med ønske om å øke bærekraftsengasjementet og omsette dette til handling har klubben lansert en ny merkeordning.

Støtter kampen mot rasisme og diskriminering

Publisert 7. juli 2021

Fana IL Fotball står sammen med resten av fotball-Norge i kampen mot rasisme og diskriminering.

Lovende bærekraftsmøte med Corvus Energy

Publisert 22. mai 2021

Både Fana IL Fotball og Corvus Energy ønsker å bidra til en grønn og bærekraftig fremtid.

Fana IL Fotball ansetter bærekraftsansvarlig

Publisert 20. mars 2021

Fana IL Fotball har ansatt Magnus Thorsen for å styrke klubbens satsing på bærekraftsarbeid.

Ungdom trenger noen som heier

Publisert 13. november 2020

Alkovettorganisasjonen Av-og-til retter i disse dager søkelyset mot barn og unge som vokser opp med foreldre som drikker for mye alkohol.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram