Fana Sparebank tar klima og miljø på alvor

Publisert 6. november 2021 | Marked og arrangement | Fana-landslaget | Fana Sparebank tar klima og miljø på alvor

Fana Sparebank, som er den definitive spydspissen blant Fana IL Fotballs samarbeidspartnere, går i front for viktig bærekraftsarbeid.

I løpet av 2019 passerte vår trofaste, solide og avgjørende støttespiller flere viktige milepæler i deres bærekraftsarbeid. Fana Sparebank var en av de 130 første bankene i verden til å signere FNs klimainitiativ innen finans. Verdens beste og frittstående sparebank arrangerte Nattevandring for FNs bærekraftsmål i Bergen for andre gang og utstedte mot slutten av fjoråret Norges første Grønne obligasjon med fortrinnsrett i NOK. I tillegg summer det 300 000 bier på taket til bankens hovedkontor på Nesttun. Bærekraft har blitt en stor del av Fana Sparebank sin identitet, men hvorfor er dette så viktig for en lokal sparebank?

Det ligger i sparebankenes DNA å gi tilbake til lokalsamfunnet. Idrettslag sponses, ildsjeler påskjønnes og kulturtilbud tildeles gavemidler. For Fana Sparebank har samfunnsansvar lange tradisjoner og vil heldigvis fortsette med de gode gamle aktivitetene samtidig som det er nødvendig å sette inn et ekstra gir på bærekraftsarbeidet. Hele verden kjemper for å nå FNs bærekraftsmål og å realisere Parisavtalen, men hvem skal gjøre skiftet mulig? Jo, de som sitter på kapitalen. De store bankene kan gjøre store forskjeller, men det betyr ikke at de små og mellomstore bankene kan sitte stille i båten.

En liten utfordrer kan bli en stor trendsetter
Ildsjeler i Fana Sparebank har de siste årene grublet over hvordan en lokal sparebank kan bidra til å sette fokus på bærekraftsmålene og viktigheten av bidrag fra finanssektoren. Små tiltak kan skape stort engasjement internt. Det at banken har fått bikuber på taket og forsyner kantinen og den lokale nærbutikken med egenprodusert honning er et eksempel på tiltak som skaper engasjement. Dette engasjementet smitter over til større bærekraftsprosjekter. Kanskje kan en liten utfordrer som Fana Sparebank inspirere flere og større banker til å bidra på de samme måtene som vi gjør? Kanskje kan Fana IL Fotballs fremste medspiller være en av de bankene som er først ute med å sette en trend som andre finansinstitusjoner ikke vil gå glipp av å være med på?

Etter å ha signert FNs Klimainitiativ innen finans var Fana Sparebank den første norske banken til å ta steget videre og signere enda en forpliktelse; Kollektivt engasjement for klimahandling - sammen med 30 andre banker fra forskjellige land og verdensdeler. Administrerende direktør er stolt over at Fana Sparebank står side om side med noen av de største bankene i verden og signerer de samme klimaforpliktelsene som dem.

- Med disse avtalene forplikter vi oss til å være transparent med hensyn til våre positive og negative innvirkninger på mennesker og planeten, og å drive banken i henhold til FNs seks prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet. Vi fokuserer der vi har størst påvirkningskraft, i vår kjernevirksomhet. Da spiller finansieringen en viktig rolle. Et av de første tiltakene ble å utstede Norges første Grønne obligasjon med fortrinnsrett i NOK, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø.

Norges første Grønne obligasjon med fortrinnsrett i NOK
Banken har utviklet et rammeverk for Grønn finansiering i tråd med internasjonale retningslinjer. Rammeverket er en beskrivelse av hvordan Fana Sparebank legger til rette for å finansiere grønn virksomhet, og hvilke objekter som passerer nåløyet for kunne kvalifisere for grønn finansiering. Med utgangspunkt i rammeverket står Fana Sparebank bak utstedelse av et Grønt Obligasjonslån med fortrinnsrett (OMF) i norske kroner. Det er Norges første obligasjonslån av den typen.

Jobben har såvidt begynt
En mer bærekraftig fremtid avhenger av at alle mennesker, sektorer og næringer samarbeider. Fana Sparebank har stor tro på at bankene bør samarbeide når man kan og konkurrere når man må. En bærekraftig fremtid er noe alle får igjen for å samarbeide om. Jobben har så vidt begynt og alle aktører i finansverden oppfordres til å sette seg inn i sine næringskjeder, kartlegge sine fotavtrykk og samarbeide med kunder, leverandører og næringer om å nå bærekraftsmålene og Parisavtalens togradersmål.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe!

Mer om Fana-landslaget

Ny gigantavtale forlenger Umbro-eventyret

Publisert 29. november 2023

En lengre, større og viktigere samarbeidsavtale med Umbro og Scantrade sikrer forutsigbarhet for fotballfamilien i Fana IL.

Bærekraftssamling for Fana-landslaget

Publisert 6. november 2023

Corvus Energy skal gi samarbeidspartnerne til Fana IL Fotball en omvisning på den høyteknologiske batterifabrikken.

Megapopulær møtecup

Publisert 24. oktober 2023

Samarbeidspartnerne og landslagsspillerne på Fana-landslaget grep muligheten og åpnet mange spennende dører i nettverket.

Miljøvennlig samarbeidsavtale med Dele

Publisert 23. september 2023

Med mange positive fellesnevnere har Dele og Fana IL Fotball inngått et fremtidsrettet samarbeid.

Peppes Pizza øker engasjementet

Publisert 11. september 2023

Peppes Pizza har forstått hvor viktig Fana IL Fotball er for kommende generasjoner og øker derfor støtten til klubben.

Power har forlenget kontrakten

Publisert 10. august 2023

Power ser frem til å utnytte bedriftsnettverket og samtidig støtte idrettsbevegelsen på Nesttun Idrettsplass.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram