Julehilsen fra administrasjonen

Publisert 23. desember 2022 | Klubben | Julehilsen fra administrasjonen

Daglig leder Mads Vik Tvedte ønsker alle involverte i Fana IL Fotball en riktig god jul.

Kjære alle Fana-venner! Fotballåret går mot slutten og for mange erstattes en hektisk hverdagslogistikk med litt latere dager i julehøytiden. Ser man tilbake på 2022-sesongen har nok alle involverte i Fana IL Fotball fortjent en pust i bakken.

Det føles som en evighet siden pandemien ble avsluttet, men faktisk var Norge midt i en ny nedstengning ved årets begynnelse. Gradvis kom heldigvis den ekte hverdagen tilbake, men med en kraftig påminnelse i februar om at man aldri skal ta noe for gitt - selv ikke fred, demokrati og menneskerettigheter.

Usikkerheten i verden beslaglegger de fleste toppsakene i mediene og har også gitt konsekvenser for idrettsfamilien.

  • Fana IL Fotball kan allikevel ha en optimistisk tilnærming til fortsettelsen.

Har slått ut i full blomst
Fana IL Fotballs høye aktivitetsnivå i tiden med korona gjorde trolig veien ut pandemien svært mye lettere. Nesten umiddelbart fyrte en komplett fotballutdanning på alle sylindre - treninger, kamper, turneringer, fotballskoler, fotballfritidsordning og akademi.

Klubben har slått ut i full blomst noe en fin økning i antall spillere kan bekrefte. Fotballfamilien i Fana IL teller nå over 1 500 medlemmer og har befestet sin posisjon som en uhyre viktig institusjon for bedre oppvekstvilkår.

Fana IL Fotball skal ikke bare legge til rette for et bredt idrettstilbud i vår bydel, men også ta et stort bærekraftsansvar med et særlig fokus på et utvalg av FNs bærekraftsmål.

Herunder leverer klubben sterkt på både økonomi og sosiale forhold, men har avdekket et forbedringspotensial hva det gjelder klima og miljø. Utviklingen av Norges grønneste idrettsanlegg sammen med ledende næringslivsaktører skal skape en ny æra for bærekraftig drift.

Dyrker et bunnsolid fellesskap
Sammenliknet med pandemitider har det vært enklere å opprettholde kontinuiteten i arbeidet som skjer både på og utenfor banen. Uten frivilligheten - selve grunnmuren for absolutt alle idrettslag - hadde det selvsagt vært helt umulig.

Fana IL Fotball kan skilte med et tresifret antall ressurspersoner som i sum legger alle til rette for at barn, ungdom og voksne dyrker et bunnsolid fellesskap med god fotballaktivitet som et viktig verktøy.

På Nesttun Idrettsplass inngår barnefotball, ungdomsfotball og seniorfotball i en helhetlig plan som utvikler hele mennesket og skaper gode vaner. Kjeld Erik Ellingsen, Trond Brattelid, Stephan Lien og Stig Olav Larsen har i sine respektive roller som trenerveileder vært en forbilledlige støttespiller og sparringspartner for å sikre at dette legges til grunn i både trening- og kampsituasjon.

Skrekkhistorier og faresignaler om at frivillig arbeid er i ferd med å forsvinne hører definitivt ikke hjemme på Nesttun Idrettsplass. Derimot er det alltid behov og plass til flere bidragsytere i maskineriet - bare én time kan utgjøre en stor forskjell.

En trussel mot aktivitetsnivået
Samtidig som Fana IL Fotball har utviklet seg til å bli en mønsterklubb på flere fronter er klubben på ingen måte immun mot krisene som nå utfordrer verdenssamfunnet.

Inflasjon og energikrise kan fort bli en trussel mot aktivitetsnivået. Prisveksten kombinert med strømregninger av en annen verden har fått konsekvenser for Fana IL Fotball, men også for flere fotballfamilier. Med dette som bakteppet vil det være ekstra viktig at Fanafondet blir benyttet da dette er opprettet for å forhindre, forebygge og redusere utenforskap.

  • Størrelsen på lommeboken skal aldri få avgjøre deltakelse eller ikke.

Lojale landslagsspillere
At Fana IL Fotball er en sentral aktør i nærområdet ved å skape gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom hadde aldri vært mulig uten gode støttespillere og samarbeidspartnere.

  • Samarbeidspartnere i Fana IL Fotball er også landslagsspillere på Fana-landslaget.

Små og store bedrifter gir avgjørende støtte til idrettsbevegelsen gjennom profilering av produkter, tjenester og merkevare. Felles for dem alle er at bedriftene har utnyttet muligheten til å ta samfunnsansvar og samtidig tiltrekke seg verdifull oppmerksomhet for økt kjennskap og handel.

Samarbeidspartnerne til Fana IL Fotball er altså en viktig del av fotballfamilien i Fana IL og fortjener en stor takk for at man står last og bram med barne-, -ungdoms- og seniorfotballen på Nesttun Idrettsplass.

Lade batteriene til 2023-sesongen
Julen er en tid for å senke farten og skuldrene samt være sammen med slekt og venner. Å lade batteriene til 2023-sesongen kommer godt med - for det er ingenting som tyder på at utviklingen skal stoppe opp på Nesttun Idrettsplass.

Tusen takk til alle trenere, lagledere, frivillige og ansatte som gjør Fana IL Fotball bedre hver eneste dag - 365 dager i året. Samtlige fortjener all den oppmerksomhet de kan få.

Før avspark i 2023 ønskes alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Beste hilsen
Mads

Mer om Klubben

17. mai-tog med Fana IL Fotball

Publisert 14. mai 2024

Tradisjonen tro stiller Fana IL Fotball med egen fane i prosesjonen til Nesttun.

Få oversikt over alle Fana-kampene

Publisert 15. april 2024

Fana IL Fotball presenterer en tjeneste hvor man får full oversikt over samtlige Fana-kamper.

God som gull

Publisert 30. mars 2024

På Fana IL sitt årsmøte ble Kristian Jæger hyllet da han mottok et fortjent hederstegn i gull.

Kick-off med Christian Kalvenes

Publisert 27. mars 2024

Med god servering og et inspirerende foredrag på programmet inviteres frivilligheten til kick-off på klubbens regning.

Paulsen oppgradert til sølv

Publisert 25. mars 2024

Bjarne Paulsen fikk velfortjent skryt og hederstegn i sølv på årsmøte til Fana IL.

Fotballmann i hovedlaget

Publisert 22. mars 2024

På årsmøte til Fana IL ble det klart at Tor Gjøstein skal fortsette å lede et av landets største idrettslag.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram