Endelig klarsignal for kamper

Publisert 19. februar 2021 | Klubben | Endelig klarsignal for kamper

Regjeringen gav i dag grønt lys for gjennomføring av kamper i barne- og ungdomsfotballen.

Regjeringen viderefører i hovedsak de nasjonale smitteverntiltakene, men ser behovet for lettelser for barn, unge og studenter. Samtidig gjøres det noen innstramminger i samfunnet for at smittesituasjonen ikke skal komme ut av kontroll.

Stor betydning for barn og unge
Deltakelse i fotballaktiviteten til Fana IL Fotball har stor betydning for barn og unge. Konkurranser er også en viktig motivasjonsfaktor for barn og unge som driver idrett. Barn og unge under 20 år har den siste tiden kun hatt mulighet trene som normalt i faste kohorter.

Fra neste uke åpnes det endelig opp for idrettsarrangementer og konkurranser for barn og unge som samler deltakere fra samme kommune. Disse arrangementene kan ha inntil 50 personer innendørs og 200 personer utendørs.

Kampaktivitet tillatt fra tirsdag 23. februar
Idretter som involverer nærkontakt - herunder fotball - kan dermed på ny glede seg over kampaktivitet i barne- og ungdomsfotballen. Det er dog kun tillatt å bryne seg på motstanderlag fra Bergen kommune.

Det er store forskjeller på hvor mye smitte det er rundt om i landet. Gjentatte ganger har denne situasjonen vist seg å endre seg drastisk på kort tid. Derfor skal man utenfor fotballaktivitet fortsette å redusere mobilitet og nærkontakt mellom mennesker.

Fana IL Fotball stiller seg solidarisk bak innsatsen om å forebygge og begrense smitte av koronaviruset!

Mer om Klubben

17. mai-tog med Fana IL Fotball

Publisert 14. mai 2024

Tradisjonen tro stiller Fana IL Fotball med egen fane i prosesjonen til Nesttun.

Få oversikt over alle Fana-kampene

Publisert 15. april 2024

Fana IL Fotball presenterer en tjeneste hvor man får full oversikt over samtlige Fana-kamper.

God som gull

Publisert 30. mars 2024

På Fana IL sitt årsmøte ble Kristian Jæger hyllet da han mottok et fortjent hederstegn i gull.

Kick-off med Christian Kalvenes

Publisert 27. mars 2024

Med god servering og et inspirerende foredrag på programmet inviteres frivilligheten til kick-off på klubbens regning.

Paulsen oppgradert til sølv

Publisert 25. mars 2024

Bjarne Paulsen fikk velfortjent skryt og hederstegn i sølv på årsmøte til Fana IL.

Fotballmann i hovedlaget

Publisert 22. mars 2024

På årsmøte til Fana IL ble det klart at Tor Gjøstein skal fortsette å lede et av landets største idrettslag.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram