Samstemt og effektivt årsmøte

Publisert 22. mars 2023 | Klubben | Årsmøte | Samstemt og effektivt årsmøte

Årsmøte i Fana IL Fotball ble gjennomført på under én time.

Usikkerheten i verden beslaglegger de fleste toppsakene i mediene og har også gitt konsekvenser for idrettsfamilien. Fana IL Fotball kan allikevel ha en optimistisk tilnærming til fortsettelsen.

Da fotballgruppen i Fana IL det siste tiåret har drevet virksomheten profesjonelt og moderne var det heller få medlemmer som fant veien til kveldens årsmøte.

Styreleder Kristian Jæger tok ordet innledningsvis og erklærte årsmøtet for åpnet i henhold til klubbens lover.

Æresmedlem og dirigent
Deretter tok man fatt på de mest formelle delene av årsmøtet og først ut var valget av dirigent. Her ble som forventet æresmedlem Asbjørn Lilletvedt enstemmig valgt.

Nevnte Lilletvedt viste at han var både påskrudd og oppdatert da han loset de fremmøtte gjennom sakslisten - rutinert og ryddig. Den unike ildsjelen har de siste par årene blitt en ettertraktet dirigent - også utenfor Fana ILs virksomhet.

Grunnmuren for absolutt alle idrettslag
Som seg hør og bør presenterte dirigenten årsrapporten for 2022. Forfatterskapet av denne har blitt viktig for å føre fotballåret som gikk inn i historiebøkene. De største høydepunktene ble selvsagt trukket løftet opp og frem på årsmøte.

Sammenliknet med pandemitider har det vært enklere å opprettholde kontinuiteten i arbeidet som skjer både på og utenfor banen. Uten frivilligheten - selve grunnmuren for absolutt alle idrettslag - hadde det selvsagt vært helt umulig.

Samtidig som Fana IL Fotball har utviklet seg til å bli en mønsterklubb på flere fronter er klubben på ingen måte immun mot krisene som nå utfordrer verdenssamfunnet. Inflasjon og energikrise kan fort bli en trussel mot aktivitetsnivået. Prisveksten kombinert med strømregninger av en annen verden har fått konsekvenser for Fana IL Fotball, men også for flere fotballfamilier.

Små og store bedrifter gir avgjørende støtte til idrettsbevegelsen gjennom profilering av produkter, tjenester og merkevare. Felles for dem alle er at bedriftene har utnyttet muligheten til å ta samfunnsansvar og samtidig tiltrekke seg verdifull oppmerksomhet for økt kjennskap og handel.

Minneord til Egil Borge
Med Egil Borges bortgang har klubben mistet sitt kanskje aller største klubbmenneske i Fana ILs historie. Derfor var det på sin plass at årsmøtet lyste fred over Borges gode minne som utøver, trener, lagleder, tillitsvalgt og selvutnevnt vaktmester og ordensmann - og ikke minst en humørspreder av rang.

Minneord til Egil Borge

Kontinuitet i styret og stell
Som et av de siste punktene på dagsorden var valg av styre, kontrollutvalg og valgkomité. Her ble valgkomitéen sin innstilling enstemmig vedtatt.

Dermed består Fana IL Fotballs styret av følgende personer: Kristian Jæger (styreleder), Torill Sivertsen Lie (nestleder), Bjarne Paulsen (styremedlem), Helge-John Hildershavn (styremedlem), Anita Østerbø (styremedlem), Maren Olsen Stavang (varamedlem), Sindre Flydal (varamedlem), Alexander Krogstad (varamedlem).

Kontrollutvalg og valgkomité ble også vedtatt og vil i løpet av kort tid bli oppdatert her på våre nettsider. For ordens skyld legges det til at dette ikke det offisielle referatet fra årsmøtet, men en oppsummering for å gi dem som ikke var på møtet innsikt i hva som ble besluttet på møtet.

Mer om Årsmøte

Sakspapirene til årsmøte er tilgjengelig

Publisert 15. mars 2023

Alle formaliteter er på plass til det ordinære årsmøte som avholdes i neste uke.

Innkalling til årsmøte - onsdag 22. mars

Publisert 22. februar 2023

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Fana IL Fotball.

Knirkefritt årsmøte

Publisert 23. mars 2022

Årsmøtet i Fana IL Fotball gikk som en drøm og ble gjennomført i rekordfart.

Årsmøtedokumentene er klare

Publisert 16. mars 2022

Alle formaliteter er på plass til det ordinære årsmøte som avholdes i neste uke.

Innkalling til årsmøte - onsdag 23. mars

Publisert 28. februar 2022

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Fana IL Fotball.

Dato for årsmøte satt

Publisert 19. januar 2022

Styret har berammet dato for det kommende årsmøte i Fana IL Fotball.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram