Rolig og harmonisk årsmøte

Publisert 10. mars 2021 | Klubben | Årsmøte | Rolig og harmonisk årsmøte

Årsmøtet i Fana IL Fotball var over på 59 minutter og ble avviklet uten dramatikk.

Da antall forhåndspåmeldte medlemmer ikke var altfor mange ble årsmøte gjennomført på Nesttun Idrettsplass der samtlige kunne holde tilstrekkelig avstand til hverandre. Flere gamle ringrever var naturligvis på plass og var som vanlig i godt humør.

Rutinert dirigent
Etter servering av kaffe innledet styreleder Kristian Jæger årsmøte for så å gjennomføre den formelle delen av årsmøte i henhold til klubbens lover. Herunder godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden. Deretter ble æresmedlem Asbjørn Lilletvedt enstemmig valgt som dirigent. Lilletvedt har de siste tiårene har hatt mange jern i ilden med Fana-logoen på brystet. Den siste tiden har den unike ildsjelen blitt en ettertraktet dirigent som i kraft av sin rutine ledet årsmøte med glimt i øyet.

En komplett fotballutdanning
Med stor ro geleidet dirigenten årsmøte gjennom klubbens årsrapport. Nok en gang ble det stadfestet at fotballutdanningen i Fana IL Fotball har etter hvert blitt en komplett fotballreise. Fra en tidlig éntre som fireåring på knøttefotballen til tirsdagslunsjen med gjennomsnittsalder på over 80 år. Barnefotball, ungdomsfotball og seniorfotball inngår i en helhetlig plan som utvikler hele mennesket og skaper gode vaner.

Landet med begge bena
Fana IL Fotball landet til slutt med begge bena også økonomisk. Regnskapet fra fjoråret ble ikke uventet sterkt preget av koronapandemien, men til tross for til tider stor usikkerhet ble det et til slutt et positivt resultat for den totale driften. Fremtiden er i midlertidig fortsatt usikker og en sunn økonomi med en god egenkapital er derfor viktigere enn noen gang for å sikre at klubbens medlemmer får et godt tilbud også i fortsettelsen.

Bærekraftsarbeid satt på agendaen
Å behandle idrettslagets organisasjonsplan var som vanlig på sakslisten. Organisasjonsplanen i Fana IL Fotball er fremtidsrettet og gjenspeiler det faktum at klubben har en hardtarbeidende sentrallinje i administrasjonen som ivaretar klubbens strategi både på og utenfor banen.

Styret hadde på forhånd varslet et forslag om at kjerneområdet «Samfunns- og verdiarbeid» bytter navn til «Bærekraftsarbeid».

Dette kjerneområdet står sentralt for både Fana IL Fotball og Norges Fotballforbund. Området skal også i fortsettelsen ha ansvar for holdningsarbeidet som skjer til dagen i Fana IL Fotball herunder Fair Play, Fana-skolen, Fanafondet og eFotball. I tillegg skal ytterligere bærekraftsarbeid settes på agendaen. Fana IL Fotball er en sentral aktør i nærområdet ved å skape gode oppvekstsvilkår for barn og ungdom.

Effektivt valg
Som et av de siste punktene på dagsorden var valg av styre, kontrollutvalg og valgkomité. Her ble valgkomitéen sin innstilling enstemmig vedtatt.

Dermed består Fana IL Fotballs styret av følgende personer: Kristian Jæger (styreleder), Torill Sivertsen Lie (nestleder), Bjarne Paulsen (styremedlem), Helge-John Hildershavn (styremedlem), Anita Østerbø (styremedlem), Maren Olsen Stavang (varamedlem), Øystein Kongsvik (varamedlem), Alexander Krogstad (varamedlem).

Kontrollutvalg og valgkomité ble også vedtatt og vil i løpet av kort tid bli oppdatert her på våre nettsider. For ordens skyld legges det til at dette ikke det offisielle referatet fra årsmøtet, men en oppsummering for å gi dem som ikke var på møtet innsikt i hva som ble besluttet på møtet.

Mer om Årsmøte

40 minutter med formaliteter

Publisert 15. mars 2024

Kristian Jæger ble gjenvalgt som styreleder da årsmøte ble gjennomført i rekordfart.

Årsmøtet nærmer seg

Publisert 5. mars 2024

Alle formaliteter er på plass til det ordinære årsmøte som avholdes i neste uke.

Innkalling til årsmøte - tirsdag 12. mars

Publisert 17. februar 2024

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Fana IL Fotball.

Samstemt og effektivt årsmøte

Publisert 22. mars 2023

Årsmøte i Fana IL Fotball ble gjennomført på under én time.

Sakspapirene til årsmøte er tilgjengelig

Publisert 15. mars 2023

Alle formaliteter er på plass til det ordinære årsmøte som avholdes i neste uke.

Innkalling til årsmøte - onsdag 22. mars

Publisert 22. februar 2023

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Fana IL Fotball.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram