Knirkefritt årsmøte

Publisert 23. mars 2022 | Klubben | Årsmøte | Knirkefritt årsmøte

Årsmøtet i Fana IL Fotball gikk som en drøm og ble gjennomført i rekordfart.

Kraften til Fana IL Fotballs store korps av frivillige - foresatte, lagledere, trenerveiledere og styremedlemmer - har gjort at klubben ofte får skryt for å være en bunnsolid mønsterklubb.

Dette gjorde nok sitt til at kun et fåtall medlemmer overvar seansen med å dypdykke i formalitetene på kveldens årsmøte.

Hedret med ett minutts stillhet
Prikk klokken atten tok styreleder Kristian Jæger ordet og erklærte årsmøtet for åpnet i henhold til klubbens lover. Før man tok fatt på de mest formelle delene av årsmøtet ble gjennomført ett minutts stillhet.

Dette for å hedre æresmedlem Egil Borge og Adolf Knudsen som begge var en del av Fana IL Fotball i en mannsalder og nylig gikk bort. En fortjent markering til to bautaer i miljøet på Nesttun Idrettsplass.

Ettertraktet dirigent
Deretter ble æresmedlem Asbjørn Lilletvedt enstemmig valgt som dirigent. Rutinerte og alltid oppdaterte Lilletvedt loset årsmøtet trygt og godt gjennom sakslisten med stoisk ro og glimt i øyet. Den unike ildsjelen har de siste par årene blitt en ettertraktet dirigent - også utenfor Fana ILs virksomhet.

Skaper vennskap og minner for livet
Dirigenten presenterte blant annet årsrapporten for 2021. Punkt for punkt har ble denne gjennomgått og sentrale områder i virksomheten ble som seg hør og bør trukket frem. Koronapandemien har tydeliggjort hvor viktig Fana IL Fotball er som en sosial og fysisk aktiv arena hvor masse glede, viktig trygghet, unikt fellesskap og stor handlekraft skaper vennskap og minner for livet. Særlig i tider hvor koronaviruset har herjet som verst og nedstengninger har gjort at også idretten måtte settes på vent.

Det er ingen hemmelighet sterke krefter i Fana IL Fotball jobber dag og natt for at Nesttun Idrettsplass med god margin skal være det beste stedet å være for fotballspillere i alle aldre - uavhengig av forutsetninger og ambisjonsnivå.

Derfor var nok et av de største høydepunktene i 2021-sesongen da regjeringen - etter vanvittige 15 måneder - gav seniorfotballen tillatelse til å trene for fullt og spille kamper i egen region. Klarsignalet berørte ikke bare klubbens hardtsatsende representasjonslag, men vel så mye voksne Fana-lag som spiller syver- eller elleverfotball.

Justeringer i organisasjonen
Å behandle idrettslagets organisasjonsplan var som vanlig på sakslisten. Organisasjonsplanen i Fana IL Fotball er fremtidsrettet og gjenspeiler det faktum at klubben har en hardtarbeidende sentrallinje i administrasjonen som ivaretar klubbens strategi både på og utenfor banen.

Etter at Kim Rune Hellesund fikk muligheten til å bruke all sin tid og kompetanse på eget lokalmiljø brukte Fana IL Fotball høsten og vinteren usedvanlig godt. Styret og stell tok umiddelbart en fot i bakken for å kvalitetssikre retningen for fremtiden. Rett og slett for at frivilligheten og administrasjonen skal få utnyttet sine styrker og spisskompetanse maksimalt.

Da Mads Vik Tvedte rykket opp til å bli daglig leder med fortsatt overordnet ansvar for sport fikk Fana IL Fotball to tydelige streker under svaret på hvordan skoen trykket med tanke på en profesjonelle oppfølging av nåværende og nye samarbeidspartnere.

Derfra gikk det slag i slag og Fana IL Fotball kunne med stor glede endelig presentere ansettelsen av Helge Algerøy som ny salgs- og partneransvarlig. Algerøy skal med hardt og målrettet arbeid bidra til at Fana IL Fotball øker inntektene og har fornøyde samarbeidspartnere på alle nivåer.

Med et tydelig bilde av fremtidens struktur, organisering og arbeidsfordeling hadde styret på forhånd varslet et forslag om at kjerneområdene «Økonomi og administrasjon» og «Sport» bytter navn til henholdsvis «Klubbdrift» og «Fotballutdanning». I bunn og grunn uhyre små detaljer da områdene skal ha samme ansvar som tidligere, men nye navn gjenspeiler klubbhverdagen på en bedre måte da dette er innarbeidede benevnelser som benyttes døgnet rundt på Nesttun Idrettsplass.

Videre var det foreslått at kjerneområdet «NFF Kvalitetsklubb» innlemmes under «Klubbdrift». Dette fordi Kvalitetsklubbkonseptet i bunn og grunn kun er et verktøy for å utfordre klubbene til å utarbeide rutiner og standarder for økt kvalitet - på samme måte som Fana IL Fotballs interne forventninger og krav til god klubbdrift.

Valgkomitéen sin innstilling
Som et av de siste punktene på dagsorden var valg av styre, kontrollutvalg og valgkomité. Her ble valgkomitéen sin innstilling enstemmig vedtatt.

Dermed består Fana IL Fotballs styret av følgende personer: Kristian Jæger (styreleder), Torill Sivertsen Lie (nestleder), Bjarne Paulsen (styremedlem), Helge-John Hildershavn (styremedlem), Anita Østerbø (styremedlem), Maren Olsen Stavang (varamedlem), Frode Raa (varamedlem), Alexander Krogstad (varamedlem).

Kontrollutvalg og valgkomité ble også vedtatt og vil i løpet av kort tid bli oppdatert her på våre nettsider. For ordens skyld legges det til at dette ikke det offisielle referatet fra årsmøtet, men en oppsummering for å gi dem som ikke var på møtet innsikt i hva som ble besluttet på møtet.

Mer om Årsmøte

40 minutter med formaliteter

Publisert 15. mars 2024

Kristian Jæger ble gjenvalgt som styreleder da årsmøte ble gjennomført i rekordfart.

Årsmøtet nærmer seg

Publisert 5. mars 2024

Alle formaliteter er på plass til det ordinære årsmøte som avholdes i neste uke.

Innkalling til årsmøte - tirsdag 12. mars

Publisert 17. februar 2024

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Fana IL Fotball.

Samstemt og effektivt årsmøte

Publisert 22. mars 2023

Årsmøte i Fana IL Fotball ble gjennomført på under én time.

Sakspapirene til årsmøte er tilgjengelig

Publisert 15. mars 2023

Alle formaliteter er på plass til det ordinære årsmøte som avholdes i neste uke.

Innkalling til årsmøte - onsdag 22. mars

Publisert 22. februar 2023

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Fana IL Fotball.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram