Forhåndspåmelding til årsmøte

Publisert 26. februar 2021 | Klubben | Årsmøte | Forhåndspåmelding til årsmøte

Koronasituasjonen gjør det nødvendig å vite på forhånd på hvor mange som ønsker å delta på årsmøte.

Idrettslag må i utgangspunktet avholde et fysisk årsmøte innen utgangen av mars. Som følge av pandemien har Norges Idrettsforbund besluttet at fristen utsettes midten av mai i 2021 slik at så mange som mulig kan gjennomføre et fysisk årsmøte.

Smittesituasjonen endrer seg tilstadighet og fortsatt er det ikke en avklart tidshorisont på når man kan kalle inn til et fysisk årsmøte med mange medlemmer. Styret har derfor vurdert om årsmøte i Fana IL Fotball skal utsettes, men har falt ned på beslutningen om å gjennomføre som planlagt.

Innkalling til årsmøte

Forhåndspåmelding
Alle medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet må dette året melde seg på ved å sende en e-post til daglig leder.

På grunn av smitteverntiltak kan kun et begrenset antall medlemmer i Fana IL Fotball stille i klubbhuset den aktuelle kvelden. Dersom interessen og oppslutningen er stor vil det derfor også legges til rette for å delta digitalt.

Kontaktperson for forhåndspåmelding til årsmøte
Kim Rune Hellesund - Daglig leder
E-post: kim@fanafotball.no
Mobiltelefon: 452 89 008

Mer om Årsmøte

Samstemt og effektivt årsmøte

Publisert 22. mars 2023

Årsmøte i Fana IL Fotball ble gjennomført på under én time.

Sakspapirene til årsmøte er tilgjengelig

Publisert 15. mars 2023

Alle formaliteter er på plass til det ordinære årsmøte som avholdes i neste uke.

Innkalling til årsmøte - onsdag 22. mars

Publisert 22. februar 2023

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Fana IL Fotball.

Knirkefritt årsmøte

Publisert 23. mars 2022

Årsmøtet i Fana IL Fotball gikk som en drøm og ble gjennomført i rekordfart.

Årsmøtedokumentene er klare

Publisert 16. mars 2022

Alle formaliteter er på plass til det ordinære årsmøte som avholdes i neste uke.

Innkalling til årsmøte - onsdag 23. mars

Publisert 28. februar 2022

Alle medlemmer ønskes velkommen til årsmøte i Fana IL Fotball.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram