Tatt ut til trenerveilederprogrammet

Publisert 19. mars 2022 | Fotballutdanning | Trener- og lederkompetanse | Tatt ut til trenerveilederprogrammet

Trenerveileder Kjeld Erik Ellingsen har blitt funnet verdig en plass på utdanningsløpet til NFF Hordaland.

NFF Hordaland med trenerutvikler Magnus Johansson i spissen har det siste tiåret utdannet over hundre trenerveiledere. Trenerveilederprogrammet har gått fra å være et pilotprosjekt til å bli et nasjonalt kurs som tilbys i hele landet.

Kjeld Erik Ellingsen, som nesten daglig er en viktig pådriver treningsgrupper i G6- til G9-klassen, har skal dette året gjennomføre det populære programmet.

Trenerveilederrollen
Fana IL Fotball har engasjert et flertall trenerveiledere som har ansvar for å styrke kvaliteten i barne- og ungdomsfotballen i klubben på ulike nivåer - J6 til J12, G6 til G9, G10 til G12, J13 til J19 og G13 til G19.

Samtlige trenerveiledere samarbeider tett og har konkrete arbeidsoppgaver tilpasset nivået man har ansvar for. Blant annet har trenerveilederne en aktiv rolle på feltet og oppfølging av klubbens trenere som hovedoppgave.

Ved å være tett på Fana-trenerne fungerer trenerveilederne som en god støttespiller og sparringspartner for å sikre at klubbens sportsplan legges til grunn fotballaktiviteten i både trening- og kampsituasjon.

Mange veiledere i Fana-systemet
Etter å ha blitt tatt ut på trenerveilederprogrammet skal Ellingsen dermed gå i fotsporene til flere andre ressurspersoner i Fana IL Fotball. Ørjan Håland, Mads Vik Tvedte, Stephan Lien og Trond Brattelid har alle gått dette utdanningsløpet til NFF Hordaland.

Kurset har som overordnet mål å styrke treneveilederrollen med fokus på både fotballfaget og relasjonskompetansen - en viktig investering som over tid gir spillere, trenere og klubben en stor gevinst.

Som en del av trenerveilederprogrammet vil Ellingsen også få opplæring i å være veileder på NFF Grasrottreneren og kan dermed trygt bidra på lokale og intensive kurshelger på Nesttun Idrettsplass.

Fana IL Fotball gratulerer Kjeld Erik med uttaket!

Mer om Trener- og lederkompetanse

Viktige kurs for alle Fana-trenere

Publisert 7. februar 2023

Fana IL Fotball kaller inn klubbens trenere til trenerkurs på Nesttun Idrettsplass i høst og vinter.

Fotballfagsamling i barnefotballen

Publisert 23. januar 2023

Fana IL Fotballs trenerveiledere ledet et svært lærerikt og nyttig tiltak for trenerne på klubbens yngste lag.

Stockinger klar for UEFA B-lisenskurset

Publisert 13. oktober 2022

Trenertalentet Alexander Stockinger har blitt tatt ut til neste trinn på Norges Fotballforbund sin trenerstige.

Trenerkurs i høst og vinter

Publisert 20. desember 2021

Fana IL Fotball kaller inn klubbens trenere til trenerkurs på Nesttun Idrettsplass i høst og vinter.

Nytt kompetanseløft i barnefotballen

Publisert 18. november 2021

Fana IL Fotballs trenerveiledere har kommet godt i gang med kurssesongen.

To nye Fana-trenere med UEFA B-lisens

Publisert 1. juli 2021

Eivind Iversen og Andrew Harrison har fått det synlige beviset på bestått UEFA B-lisensutdanning.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram