Nytt kompetanseløft i barnefotballen

Publisert 18. november 2021 | Fotballutdanning | Trener- og lederkompetanse | Nytt kompetanseløft i barnefotballen

Fana IL Fotballs trenerveiledere har kommet godt i gang med kurssesongen.

De siste årene har Fana IL Fotball prioritert trenerutdanning høyt. Første trinn på forbundets trenerstige har derfor blitt et fast innslag på Nesttun Idrettsplass utenfor kampsesong.

NFF Grasrottreneren delkurs 1 og 2 gjennomføres siste kvartal hver år med en soleklar uttalt ambisjon om at samtlige Fana-trenere skal gjennomføre disse.

Lokale og intensive kurshelger
Fana IL Fotball har engasjert et flertall trenerveiledere som har ansvar for å styrke kvaliteten i barne- og ungdomsfotballen i klubben på ulike nivåer.

Trenerveilederne Stephan Lien og Trond Brattelid har sammen med daglig leder Mads Vik Tvedte grepet muligheten ved å gå trenerveilederprogrammet til NFF Hordaland. Trioen kan altså holde trenerkursene selv og sørge for at kursingen kan skje i egen klubb.

At trenerkursene gjennomføres i nærområdet har hatt en svært positiv effekt og bidratt til en markant økning i det formelle kompetansenivået. Videre har dette gitt trenerveilederne en glimrende mulighet til å bli bedre kjent med klubbens trenere.

E-læring implementert i utdanningen
Det siste halvannet året har meste av trenerkurs gått fløyten av naturlige årsaker. Årets kurssesong er derfor den første med fremtidens form og farge hvor e-læring gir god og variert teori i forkant.

I tett samarbeid med Magnus Johansson, som er trenerutvikler i NFF Hordaland, har trenerne blitt inkludert trenerne i e-læringsplattformen cirka én uke før oppstart.

De digitale modulene gjør at kursdeltakerne er bedre forberedt på å reflektere underveis samt evaluere i etterkant - og ikke minst være i stand til å jobbe mer bevisst på sin trenerrolle som barne- og ungdomstrener på feltet.

Lærerikt og sosialt
Et felles rammeprogram fra den nevnte trenerutvikleren har satt en god standard og sikret at alle kursdeltakerne får et verdifullt utbytte. Utover refleksjoner og diskusjoner av teori har hyppige praksisøkter med reelle objekter en viktig ingrediens for flere bratte læringskurver.

Sammen med pensum fra Norges Fotballforbund har trenerkursene dessuten som alltid vært en glimrende møteplass å bygge relasjoner og nettverk på tvers av lag og alderstrinn slik at alle kan fortsette å dra i samme retning og dermed utvikle det rike aktivitetstilbudet for barn, ungdom og voksne i vår bydel.

Mer om Trener- og lederkompetanse

Viktige kurs for alle Fana-trenere

Publisert 7. februar 2023

Fana IL Fotball kaller inn klubbens trenere til trenerkurs på Nesttun Idrettsplass i høst og vinter.

Fotballfagsamling i barnefotballen

Publisert 23. januar 2023

Fana IL Fotballs trenerveiledere ledet et svært lærerikt og nyttig tiltak for trenerne på klubbens yngste lag.

Stockinger klar for UEFA B-lisenskurset

Publisert 13. oktober 2022

Trenertalentet Alexander Stockinger har blitt tatt ut til neste trinn på Norges Fotballforbund sin trenerstige.

Tatt ut til trenerveilederprogrammet

Publisert 19. mars 2022

Trenerveileder Kjeld Erik Ellingsen har blitt funnet verdig en plass på utdanningsløpet til NFF Hordaland.

Trenerkurs i høst og vinter

Publisert 20. desember 2021

Fana IL Fotball kaller inn klubbens trenere til trenerkurs på Nesttun Idrettsplass i høst og vinter.

To nye Fana-trenere med UEFA B-lisens

Publisert 1. juli 2021

Eivind Iversen og Andrew Harrison har fått det synlige beviset på bestått UEFA B-lisensutdanning.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram