Nye kurs for Fana-trenere

Publisert 12. oktober 2020 | Fotballutdanning | Trener- og lederkompetanse | Nye kurs for Fana-trenere

Fana IL Fotball kaller inn klubbens trenere til trenerkurs på Nesttun Idrettsplass i høst og vinter.

Trenerkompetanse er blant Norges Fotballforbund og Fana IL Fotballs viktigste satsingsområder. Dyktige trenere er avgjørende for kvaliteten på aktivitetene. En god trener er både en god leder og har fotballfaglig innsikt.

En god trener er både en god leder og har fotballfaglig innsikt. Utviklingen innen fotballen har vært stor og det har medført at det stadig stilles større krav til trenere, ledere og dommerens kompetanse. Dette gjelder både breddefotballen og toppfotballen. Det er derfor viktig at klubbene og trenerne følger med i utviklingen og holder seg oppdatert.

Trenerkurs for alle Fana-trenere
For at alle Fana-trenere skal være godt rustet til å ivareta alle behov med hensyn til både ferdighetsutvikling og et godt miljø har Fana IL Fotball et mål om at at samtlige trenere skal ha gått minst ett trinn i NFFs trenerstige - NFF Grasrottreneren, UEFA B-lisens, UEFA A-lisens eller UEFA Pro-lisens.

Trenere i Fana IL Fotball som ønsker å ta trenerutdanning i NFFs trenerstige bærer naturligvis ingen kostnad ved å delta på dette. Dette gjelder både trenerkurs arrangert av NFF Hordaland så vel som kurs som holdes internt i klubben.

Nye viktige kurs i høst og vinter
For å oppnå forventningene til formell trenerkompetanse på alle lag - naturligvis til det beste for spillerne - skal Fana IL Fotball legge forholdene til rette for trenere som skal gjennomføre NFF Grasrottreneren. Dette innebærer at sporslig leder sammen med trenerveiledere arrangerer de ulike trenerkursene lokalt og intensivt på Nesttun Idrettsplass. Delkurs 1 og 2 gjennomføres siste kvartal hvert år, mens delkurs 3 og 4 går av stabelen første kvartal hvert år.

Delkursenes innhold bygger på hverandre, så læringseffekten er størst ved å ta dem i riktig rekkefølge. Til sammen utgjør de fire delkursene det første trinnet i NFFs formelle trenerutdanning og gir autorisasjon som Grasrottrener.

 • NFF Grasrottreneren delkurs 1: Barnefotballkurset
  • Mandag 19. oktober klokken 20:00 til 22:00.
   • Introduksjon.
  • Lørdag 24. oktober klokken 10:00 til 16:00.
   • Planlegging og gjennomføring av praksisøkter.
   • Kursdeltakerne blir servert lunsj.
 • NFF Grasrottreneren delkurs 2: Barnefotball - flest mulig med kvalitet
  • Mandag 9. november klokken 20:00 til 22:00.
   • Introduksjon.
  • Lørdag 14. november klokken 10:00 til 16:00.
   • Planlegging og gjennomføring av praksisøkter.
   • Kursdeltakerne blir servert lunsj.
 • NFF Grasrottreneren delkurs 3: Mot ungdom - lengst mulig
  • Mandag 25. januar klokken 20:00 til 22:00.
   • Introduksjon.
  • Lørdag 30. januar klokken 10:00 til 16:00.
   • Planlegging og gjennomføring av praksisøkter.
   • Kursdeltakerne blir servert lunsj.

Påmelding til hvert av delkursene sendes til sportslig leder Mads Vik Tvedte per e-post.

En faglig og sosial møteplass
Primærmålgruppen for kursene er trenere i barne- og ungdomsfotballen samt alle som har som ambisjon å virke som trener i spillerutviklingssegmentet og i voksenfotballen. 

Sammen med pensum fra Norges Fotballforbund har disse trenerkursene vært en glimrende møteplass å bygge relasjoner og nettverk på tvers av lag og alderstrinn slik at alle kan fortsette å dra i samme retning og dermed utvikle det rike aktivitetstilbudet for barn, ungdom og voksne i vår bydel.

Fana IL Fotball ønsker trenerne velkommen tilbake på kurs!

Mer om Trener- og lederkompetanse

Viktige kurs for alle Fana-trenere

Publisert 7. februar 2023

Fana IL Fotball kaller inn klubbens trenere til trenerkurs på Nesttun Idrettsplass i høst og vinter.

Fotballfagsamling i barnefotballen

Publisert 23. januar 2023

Fana IL Fotballs trenerveiledere ledet et svært lærerikt og nyttig tiltak for trenerne på klubbens yngste lag.

Stockinger klar for UEFA B-lisenskurset

Publisert 13. oktober 2022

Trenertalentet Alexander Stockinger har blitt tatt ut til neste trinn på Norges Fotballforbund sin trenerstige.

Tatt ut til trenerveilederprogrammet

Publisert 19. mars 2022

Trenerveileder Kjeld Erik Ellingsen har blitt funnet verdig en plass på utdanningsløpet til NFF Hordaland.

Trenerkurs i høst og vinter

Publisert 20. desember 2021

Fana IL Fotball kaller inn klubbens trenere til trenerkurs på Nesttun Idrettsplass i høst og vinter.

Nytt kompetanseløft i barnefotballen

Publisert 18. november 2021

Fana IL Fotballs trenerveiledere har kommet godt i gang med kurssesongen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram