Etablerer Kniksen-akademiet

Publisert 8. mars 2019 | Fotballutdanning | Kniksen-akademiet | Etablerer Kniksen-akademiet

Logo Kniksen-Akademiet

Fana IL Fotball, FK Fyllingsdalen og Åsane Fotball går i bresjen for økt samarbeid og bedre spillerutvikling.

Et antall ulike klubber har sammen med forbundet satt i gang flere gode tiltak for å stimulere til bedre spillerutvikling i Hordaland de siste årene. Mange steder skjer dette i utviklingsklubber med trenere og ildsjeler fra dette miljøet. Med ønske om å legge til rette for en enda bedre og mer systematisk spillerutvikling samlet sentrale personer i Fana IL Fotball, FK Fyllingsdalen og Åsane Fotball seg for å vurdere et mulig samarbeid på dette området. Sammen konkluderte man raskt at det er et uforløst potensial hva det gjelder talentutvikling i Bergen og omegn.

Hva om man i enda større grad fikk lagt til rette for kunnskapsutvekskling på tvers av klubber og miljøer ved å samle motiverte spillere og dyktige trenere?

Gjennom et positivt, forutsigbart og systematisk samarbeid skal klubbene i Kniksen-akademiet sammen utvikle flere og bedre spillere i regionen. Kanskje til og med den neste Kniksen?

Målsetning
Kniksen-akademiet bygger på en tanke om at de ulike aktørene i Hordalandsfotballen skal ha en viktig rolle i spillerutviklingspyramiden - utviklingsklubber, toppklubb så vel som forbund.

Kniksen-akademiet er en felles betegnelse på et samkjørt spillerutviklingsarbeid for både spillere og trenere på tvers av klubber.

En viktig årsak til etableringen av Kniksen-akademiet er å unngå at talenter forlater utviklingsklubber i for ung alder. Når spillere og trenere forsvinner kan man risikere at gode lokalmiljøer svekkes. Ved å opprette et tilbud for de ivrigste skal motivet for å forlate egen utviklingsklubb for et annet klubbmiljø viskes vekk.

  • Legge til rette for en fotballutdanning som gir flere og bedre toppspillere.
  • Tilføre lokalfotballen flere og bedre spillere.
  • Tilby et profesjonelt spillerutviklingstilbud til et stort omfang av spillere.
  • Gi økt og mer profesjonelt drevet aktivitet for spillere i utviklingsklubbene.

Med andre ord har Kniksen-akademiet som målsetning å styrke både toppfotballen og de lokale utviklingsklubbene og således også framtidens spillere og trenere.

Treningshverdag
Som et supplement til aktiviteten i utviklingsklubbene og viktige tiltak i regi av NFF Hordaland skal Kniksen-akademiet skape trenings- og kamparenaer for G12-, G13- og G14-spillere med størst potensiale i hver sone. Treningene foregår derfor fredager og søndager utenfor kampsesong, mens det i kampsesong legges til rette for én ukentlig trening. I tillegg skal det gjennomføres flere helgesamlinger i løpet av året. Aktivitet med NFF Hordaland skal selvsagt prioritereres også i fortsettelsen.

Tiltak i regi av Kniksen-akademiet skal gi inspirasjon og referanser som spilleren skal ta meg seg tilbake i klubbhverdagen. Kniksen-akademiet planlegger derfor å gjennomføre treninger og kamper på dager som gjør at det kan kombineres med aktiviteten på lagsnivå i utviklingsklubbene. Spillerne får tilgang til et årshjul med treninger, helgesamlinger og turneringer samt overordnede faglige fokuspunkter knyttet til disse.

Lærerike turneringer
Kniksen-akademiet skal gjennom fotballåret også delta på flere lærerike turneringer med gode og spennende motstandere.

Alle klubber er velkommen
Kniksen-akademiet skal være en selvstendig frivillig organisasjon registrert i Brønnøysundregistrene. Hverdagen på Kniksen-akademiet organiseres av et akademiråd bestående av en leder samt to representanter fra hver sone.

Samtlige klubber i Bergen og omegn oppfordres til å bli med på Kniksen-akademiet. Dette innebærer at man anerkjenner Kniksen-akademiet som et viktig felles tiltak for spillerutvikling og følger tydelige definerte kjøreregler med tanke på nominering av spillere samt spilleroverganger for å ivareta nevnte målsetninger.

Kanskje Kniksen-akademiet kan være noe for din klubb?

Kniksen-akademiet (Facebook)
www.kniksen-akademiet.no

Kontaktinformasjon om Kniksen-akademiet
Roy Wassberg - FK Fyllingsdalen
Mobiltelefon: 932 32 015

Mads Vik Tvedte - Fana IL Fotball
Mobiltelefon: 482 62 977

Sindre Tjelmeland - Åsane Fotball
Mobiltelefon: 906 56 547

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram