Nye treningstider i Fana IL Fotball

Publisert 20. desember 2016 | Fotballutdanning | Banedagboken | Nye treningstider i Fana IL Fotball

Fana IL Fotball innfører faste og forutsigbare treningstider på banene klubben disponerer.

Som et ledd i å videreutvikle fotballutdanningen i Fana IL Fotball ytterligere innfører klubben forutsigbare treningstider. Med andre ord er tanken at banedagboken som blir gjeldende fra mandag 2. januar 2017 skal være grunnmuren i når og hvor man trener på alle nivåer over en lengre periode. Endringer i treningstidene medfører alltid noen ulemper for enkelte. I dette tilfellet er klubben overbevist om at fordelene er store både på kort og lang sikt.

Banedagboken

Fordeler med forutsigbare treningstider

 • Forutsigbare treningstider fra år til år.
 • Legge forholdene til rette for allsidighet.
  • Etablere økt samarbeid med resten av Fana IL om treningstider i andre idretter.
  • Mindre administrative ressursbruk da det ikke skal legges ny kabal hvert år.
 • Tilby et høyt aktivitetstilbud på alle nivåer.
 • Etablere felles treningstid.
  • Spillerne blir kjent med jevngamle spillere på et tidlig stadium i samme klubb.
  • Trenerne blir kjent med trenerkollega som trener samme årgang på tvers av kjernelag og treningsgrupper på et tidlig stadiet - kunnskapsutvekskling.
  • Forholdene legges til rette for å kunne gjennomføre treninger for hele årskullet i regi av trinnkoordinator og liknende.
  • Det blir enklere å følge opp trenerne på hvert årstrinn - kvalitetssikring.
  • Det er lett å arrangere kamper og interne turneringer i treningstiden for å få litt variasjon og kamptrening utenfor kampsesongen.
  • Det er mulig for differensiering på tvers av kjernelag.
  • Det blir lettere å legge til rette for ekstra spillerutviklingstiltak utover tradisjonell aktivitet i kjernelag.
  • Bidrar til å unngå frafall i ungdomsfotballen da lagene trener samtidig uavhengig av ambisjoner og ferdighetsnivå.

Prinsipper ved utarbeidelse av forutsigbare treningstider

 • Unngå treningstid på kampdag i sesong.
 • Minimum to treninger i uken.

Merknader

 • Treningstidene er kun oppgitt med kjønn og alder.
  • Kjernelag omtales med U (Ulsmåg), M (Midtun), S (Skjold).
  • Breddelag i ungdomsfotballen omtales med B.
 • Alle må være fleksibel i forhold til bruk av areal.

Mer om Banedagboken

Kampsesongen nærmer seg for banedagboken

Publisert 18. mars 2024

Om bare noen uker braker det løs med seriekamper noe banedagboken selvsagt har tatt høyde for.

Banedagboken klar for 2024-sesongen

Publisert 19. desember 2023

Fana IL Fotballs beholder de forutsigbare treningstidene som er innført på banene klubben disponerer.

Banedagboken

Unntakstilstanden fortsetter

Publisert 18. oktober 2023

Selv om banedagboken for tiden lever på nåde er Fana IL Fotball glad for kravene som stilles til den nye banen.

Utfordringer i vente for banedagboken

Publisert 5. september 2023

I neste uke iverksettes arbeidet med å bytte kunstgresset på bane 2.

Banedagboken finjusteres til kampsesongen

Publisert 30. mars 2023

Etter påske braker det løs med seriekamper noe banedagboken selvsagt har tatt høyde for.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram