50 000 kroner til Fanafondet

Publisert 5. januar 2023 | Bærekraftsarbeid | Fanafondet | 50 000 kroner til Fanafondet

Sparebankstiftelsen SR-Bank har tildelt Fana IL Fotball og Fanafondet en betydelige pengegave.

Sparebankstiftelsen SR-Bank har siden starten i 2012 tildelt flere tusen gaver for til sammen mange hundre millioner kroner. I tillegg til å være en langsiktig og god eier av SR-Bank skal stiftelsen dele ut gaver til allmennyttige formål med ekstra fokus på oppvekstvilkår.

Herunder støtte prosjekter som bidrar til å utvikle regionen til et godt og bærekraftig samfunn med hovedfokus på barn og unge. Gavene skal bidra til å forbedre oppvekstsvilkårene for barn og unge generelt og bidra til inkludering av barn og unge som faller utenfor samfunnet på forskjellige måter.

  • Gaven til Fanafondet er i så måte midt i blinken for å oppnå nettopp dette.

Fanafondet forhindrer, forebygger og reduserer utenforskap
Fanafondet skal nemlig bidra til at flest mulig barn og ungdom kan være en del av et trygt godt miljø i Fana IL Fotball. Ambisjonen er at Fana IL Fotball med aktivitet som metode skal forhindre, forebygge og redusere utenforskap. Aktivitetene skal fungere som en smeltedigel hvor barn og ungdom får mulighet til å bygge relasjoner, vennskap og nettverk for livet.

Med andre ord skal Fanafondet gi støtte til barn og ungdom slik at alle kan delta på Fana IL Fotballs attraktive og inkluderende tilbud og således være en døråpner til den beste arena å fylle fritiden på en meningsfull måte uansett forutsetninger og økonomisk bakgrunn. Søknad om støtte kan være for alt fra treningsavgift, kjøp av utstyr og klubbkolleksjon samt deltakelse på alle typer tiltak i regi av Fana IL Fotball - fotballskoler, FFO, Fana-akademiet og turneringer.

Samtidig er Fanafondet helt avhengig av flere støttespillere for å oppnå full effekt av fondets formål. Derfor kommer gaven fra Sparebankstiftelsen SR Bank pålydende kroner 50 000 særdeles godt med.

Fana IL Fotball takker Sparebankstiftelsen SR Bank som utgjør en forskjell ved å støtte Fanafondet!

Mer om Fanafondet

Gavepakke til inkluderingsarbeidet

Publisert 1. juni 2024

Fana IL Fotball og Fanafondet har fått hele 50 000 kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

OBOS forebygger idrettsfattigdom

Publisert 4. februar 2023

Fanafondet har fått et kjærkomment økonomisk bidrag i arbeidet med å forhindre, forebygge og redusere utenforskap.

Støtte til inkludering av barn og unge

Publisert 25. mai 2021

Sparebankstiftelsen SR-Bank har tildelt Fana IL Fotball og Fanafondet en betydelige pengegave.

Oppretter Fanafondet for barn og ungdom

Publisert 10. februar 2021

Fanafondet skal gi støtte til barn og ungdom for å forhindre, forebygge og redusere utenforskap.

30 000 kroner til Fanafondet

Publisert 30. desember 2020

Sparebankstiftelsen SR-Bank har tildelt Fana IL Fotball og Fanafondet en betydelige pengegave.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram