Fanafondet

Gavepakke til inkluderingsarbeidet

Fana IL Fotball og Fanafondet har fått hele 50 000 kroner fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

OBOS forebygger idrettsfattigdom

Fanafondet har fått et kjærkomment økonomisk bidrag i arbeidet med å forhindre, forebygge og redusere utenforskap.

50 000 kroner til Fanafondet

Sparebankstiftelsen SR-Bank har tildelt Fana IL Fotball og Fanafondet en betydelige pengegave.

Støtte til inkludering av barn og unge

Sparebankstiftelsen SR-Bank har tildelt Fana IL Fotball og Fanafondet en betydelige pengegave.

Oppretter Fanafondet for barn og ungdom

Fanafondet skal gi støtte til barn og ungdom for å forhindre, forebygge og redusere utenforskap.

30 000 kroner til Fanafondet

Sparebankstiftelsen SR-Bank har tildelt Fana IL Fotball og Fanafondet en betydelige pengegave.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram